De verschillende TV programma’s door de jaren heen

De jaren ’70

Omdat de eerste televisie uitzending pas in 1951 was en veel mensen in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw nog geen televisie in huis hadden, was de markt nog jong en het aanbod zeer beperkt. Er bestond grote weerstand tegen de televisie, omdat men eigenlijk niet zat te wachten op een nieuw medium. Men was bang dat televisie oppervlakkig zou zijn en wellicht zelfs schadelijk! En het was, in tijden van crisis en wederopbouw, een duur luxe goed waar niet iedereen geld voor had.

De verzuiling van Nederland was ook terug te vinden op televisie. Zo had elke ‘zuil’ zijn eigen omroep.

Veel programma’s, zoals Ren je Rot, Sesamstraat en Hoe bestaat het, werden overgenomen uit het buitenland (Engeland en Amerika), waar de televisie al veel eerder omarmd was door het gewone publiek.

De jaren ’70 van de vorige eeuw hadden echter wel een aantal iconische kinderprogramma’s: het eerder genoemde Sesamstraat en Ren je Rot, maar ook bijvoorbeeld de Fabeltjeskrant en De film van Ome Willem. Maar ook amusementsprogramma’s voor jong en oud deden al vroeg in de jaren ’70 hun intrede. Wie kent niet het programma Ter land ter zee en in de lucht. Hele generaties, waaronder ikzelf, zijn met deze programma’s opgegroeid.

De jaren ’80

In de jaren ’80 van de vorige eeuw kwamen de eerste series op televisie (vaak ook uit het buitenland). Zo had je Knight rider, The A team, The Flying Doctors, The love boat. En vergeet natuurlijk niet de Nederlandse series zoals Medisch Centrum West en Zeg eens AAA. Ook de kindertelevisie kreeg een steeds grotere rol op televisie.

De jaren ’90

In de jaren ’90 begon de televisiewereld te veranderen: behalve de Nederlandse Publieke Omroepen, kreeg je voor het eerst commerciële televisie: RTL 4 deed zijn intrede. Nu kwamen er ook meer shows op tv. Later volgden ook anderen commerciële partijen zoals Veronica en SBS6. Ook kwam er meer aandacht voor de actualiteit op tv. De eerste talkshows en consumentenprogramma’s kwamen op de buis.

Vanaf eind jaren ’90 kwamen er ook reality shows bij. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Big Brother uit 1999.

Anno nu

Tegenwoordig zijn shows met een competitie-element razend populair. Hele volksstammen zitten wekelijks voor de buis voor programma’s zoals The Voice,Dancing with the stars of Expeditie Robinson. Guilty pleasure programma’s zoals bijvoorbeeld Temptation Island doen het ook goed; programma’s die eigenlijk op het randje van het toelaatbare zitten. Ook de soaps (naar buitenlands voorbeeld) rukken op. Voorbeelden hiervan zijn soaps als Goede Tijden Slechte Tijden en The Bold en the Beautiful. Deze soaps gaan al een tijdje mee: eind jaren’80 en begin jaren ’90.

Reality tv is ook super populair: mensen kunnen zich spiegelen met de mensen die ze op tv zien. En dat is tv die de mensen raakt.